Συνεισφορά Ιστορίας

Στο ζωντανό αρχείο Ιστοριών, συγκεντρώνουμε ξεχωριστές ανθρώπινες ιστορίες που κινδυνεύουν να χαθούν ή παραμένουν στην αφάνεια για να δημιουργήσουμε μια κιβωτό που θα εσωκλείει εμπειρίες, μνήμες & βιωματικές γνώσεις και θα ξεδιπλώνει την ποικιλομορφία του πολιτισμικού μας πλούτου.

Συνεργατικές δράσεις

Συνεργατικές δράσεις του Caravan Project με κοινωνικές, εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές, μονάδες και ομάδες, πρωτοβουλίες και συλλογικότητες για ανταλλαγή ιδεών και γνώσεων και την συνδημιουργία, με άξονα τη δυναμική των ανθρωπίνων ιστοριών.

Υποστήριξη

Μπορείτε να υποστηρίξετε το Caravan Project και τις δράσεις του, βοηθώντας στην κάλυψη συγκεκριμένων υλικών αναγκών, που κατά καιρούς προκύπτουν καθώς και με τη φυσική σας παρουσία, συμμετέχοντας ως εθελοντής στις δράσεις μας.